DBAMY O TWOJE WYKSZTAŁCENIE

apizet Logo to nazwa zajęć edukacyjnych prowadzonych przez grupę Nauczycieli z Doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i ścisłych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Doświadczenie zawodowe kadry – egzaminatorów CKE- gwarantuje dobre przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów na różnych poziomach kształcenia, dlatego oferujemy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki i mechatroniki. W naszej ofercie edukacyjnej są także zajęcia psychoedukacyjne.


Oferujemy pomoc w rozwijaniu uzdolnień i pasji oraz pokonywaniu trudności w nauce

Otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz

Co oferujemy

Zakres usług jakie świadczymy

KURS ÓSMOKLASISTY

 • Przeznaczone dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
 • Przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub niemieckiego
 • Możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z geografii i fizyki
 • Zajęcia od września do ustalonego przez CKE terminu egzaminu, indywidualne lub w małych grupach
 • Diagnoza, uzupełnienie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości
 • Podział grup na poziomy zaawansowania
 • „Wyćwiczenie” zadań egzaminacyjnych
 • Nauka umiejętności gospodarowania czasem w sytuacji stresowej
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce, 2 egzaminy próbne
 • Cena od 40 zł za godzinę
 • Limit miejsc

KURS MATURALNY

 • Przeznaczony dla uczniów liceów i techników
 • Przygotowanie do matury na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii
 • Zajęcia od września do ustalonego przez CKE terminu egzaminu, indywidualne lub w małych grupach
 • Diagnoza, uzupełnienie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości
 • Podział grup na poziomy zaawansowania
 • „Wyćwiczenie” zadań egzaminacyjnych
 • Nauka umiejętności gospodarowania czasem w sytuacji stresowej
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce, matura próbna
 • Cena od 40 zł za godzinę
 • Limit miejsc

KURS A-Π-Z JUNIOR

 • Przeznaczony dla uczniów I-IV szkoły podstawowej
 • Ciekawe formy pracy nastawionej na wszechstronny rozwój ucznia
 • Pomoc w nauce
 • Rozwijanie rozpoznanych zdolności dziecka
 • Przygotowanie do konkursów
 • Zajęcia od września do maja, indywidualne lub w małych grupach
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce
 • Cena od 40 zł za godzinę
 • Limit miejsc

KURS PODSTAW ELEKRONIKI

 • Przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów  liceum/technikum
 • Przedstawienie podstawowych informacji oraz zagadnień z zakresu elektroniki
 • Udostępnienie każdemu uczestnikowi kursu własnego zestawu elementów elektronicznych
 • Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej
 • Możliwość realizacji ciekawych projektów takich jak:
  • Roboty wyposażone w różne rodzaje sterowania
  • Alarmy oraz zabezpieczenia
  • Systemy monitorowania oraz regulacji
  • Gry zręcznościowe lub logiczne
 • Wykorzystanie technologii druku 3D do tworzenia potrzebnych części

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci – szkoła podstawowa.
 • Specjalistyczna pomoc doświadczonego pedagoga – terapeuty ukierunkowana na przezwyciężanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania, np. dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę)
 • Likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja . 
 • Jeśli masz problem z dzieckiem, zauważasz niepokojące sygnały, Twoje dziecko nie chce z rozmawiać, pojawiają się problemy w szkole – zapraszam na rozmowę z pedagogiem, terapeutą  Katarzyną Napiórkowską.

O nas

Poznaj Nas lepiej

to nazwa  zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów na różnych poziomach kształcenia. Uczymy od A do Z, solidnie i profesjonalnie.

Naszym celem jest kształcenie i ćwiczenie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia jak najwyższego wyniku na egzaminie kończącym dany etap nauki. Zapewniamy powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy oraz pogłębienie wiadomości  i rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych.  Dlatego każdy uczeń, który zgłasza się na kursy do A – Π – Z, rozwiązuje na starcie  test diagnozujący jego potrzeby.

Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 6 uczniów lub w formie indywidualnych korepetycji. Cena zajęć od 40 złotych. Wystawiam faktury.

Zachęcam do współpracy!
Organizator kursów
Elżbieta Modzelewska
Właściciel FPHUiP „ASMEL”

Kogo uczymy ?

Zachęcamy do współpracy

Uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej

Uczniów liceum i technikum